เลขาธิการ กพฐ.ร่วมงานพิธีเปิดหลักสูตร”โตไปไม่โกง”พร้อมทั้งร่วมเสวนาหัวข้อ รวมพลังขับเคลื่อนเพื่อสร้างจิตสำนึกและคุณค่าความดี

IMG_9748_resizeนายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมงานพิธีเปิดหลักสูตร”โตไปไม่โกง”พร้อมทั้งร่วมเสวนาหัวข้อรวมพลังขับเคลื่อนเพื่อสร้างจิตสำนึกและคุณค่าความดี โดยเลขาธิการ กพฐ.ได้กล่าวตอนหนึ่งสรุปใจความได้ว่า”เราต้องปลูกฝังให้คนออกมาต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและต้องปลูกฝังให้เด็กของเราต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ในวันนี้ สพฐ.ในส่วนกลางได้จัดทำโครงการ สพฐ.ใสสะอาด และสพฐ.ใสสะอาดในเขตพื้นที่ฯ225เขตฯอีกทั้งยังมีโรงเรียนในครือข่ายอีก225โรงเรียน ซึ่งเรายังมีโครงการโรงเรียนสุจริตโดยการให้เด็กมีการพัฒนาในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต เรื่องของความมีวินัย โดยระบบนี้เราจะกระทำพร้อมกันสามหมื่นสองพันโรงเรียน” สำหรับพิธีเปิดหลักสูตร”โตไปไม่โกง”พร้อมทั้งร่วมเสวนาหัวข้อรวมพลังขับเคลื่อนเพื่อสร้างจิตสำนึกและคุณค่าความดีจัดขึ้น ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น3 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบัญฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(อ่านต่อ)

รมช.ศธ.ตรวจเยี่ยมโรงเรียน สพฐ. ใน จ.เชียงใหม่

768193รมช.ศธ.ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดสันกลางเหนือ อำเภอสันกำแพง และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ – พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดสันกลางเหนือ อำเภอสันกำแพง และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ อำเภอแม่ริม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2558(อ่านต่อ)

ผอ.โรงเรียนบ้านหัววัง รับมอบโรงเลี้ยงไก่และไก่ จำนวน ๑๕๐ ตัว ตามโครงการเลี้ยงไก่ไข่ ของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

767817นายเกษม คำศรี รอง สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ นายเสน่ห์ โสมนัส ผอ.โรงเรียนบ้านหัววัง รับมอบโรงเลี้ยงไก่และไก่ จำนวน ๑๕๐ ตัว ตามโครงการเลี้ยงไก่ไข่ ของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นโครงการอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน ซึ่งบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ได้คัดเลือกโรงเรียนทั่วประเทศ จำนวน ๒๕ โรงเรียนทั่วประเทศมอบ โรงเรียนและไก่ มูลค่าโรงเรียนละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท รวม ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยมุ่งหวังเพื่อแก้ปัญหาการขาดสารอาหารของเยาชนในถิ่นทุรกันดารและเป็นแนวทางการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีคุณศิริพร เดชสิงห์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาดพัฒนาธุรกิจ Food Service และ Ownbrond คุณวรวิทย์ จิตธรรม ผู้จัดการภาค ๗ บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และคุณจามร บูรณะ ผู้จัดการทั่วไป บริษัทแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาสุพรรณ ร่วมพิธีมอบในครั้งนี้…(ดูภาพ)

สพป.นศ.๑ จัดอบรมค่ายห้องเรียนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เยาวชน รักษ์พงไพร

767639สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑ จัดอบรมค่ายห้องเรียนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เยาวชน รักษ์พงไพร ระหว่างวันที่ ๑๘-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่านครศรีธรรมราช(อ่านต่อ)

สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ แข่งขันสมรรถนะความสามารถด้านทักษะภาษาไทยของนักเรียน

767498สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ แข่งขันสมรรถนะความสามารถด้านทักษะภาษาไทยของนักเรียน และเชิญชวนครูผู้สอนภาษาไทยส่งผลงานเขียนเรียงความคัดลายมือ ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ผลการแข่งขันที่นักเรียนเป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับประเทศ ดังนี้ (อ่านต่อ)

สพป.พิษณุโลก เขต 3 เยี่ยมบ้านนักเรียน

767488นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 เยี่ยมบ้าน เด็กหญิงณัฐวี หมู่ตา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม อ.พรหมพิราม มีมารดาชื่อ นางสาวจันทร์แรม รอดฝุ่น อายุ 34 ปี และมีพี่น้อง จำนวน 5 คน เด็กหญิงณัฐวี หมู่ตา เป็นคนโต อายุ 14 เรียนอยู่ ม.1 คนที่2 อยู่ ป.6 คนที่ 3 อยู่ ป.2 คนที่ 4 อยู่อนุบาล 2 ทั้ง 4 คน เรียนอยู่โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม และคนเล็ก อายุ 2 ขวบ 10 เดือน ณ บ้านเลขที่75/1 หมู่ 3 ต.หอกลอง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก(อ่านต่อ)

thongthae ภาพ/ข่าว

สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เปิดโครงการพัฒนาการศึกษาชั้นเรียน ( Lesson Study)และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) การคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์

767324เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 29 มิ.ย. 58 ณ โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ นายธีรวุฒิ พุทธการี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาการศึกษาชั้นเรียน ( Lesson Study)และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) การคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ ที่โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ และมีกิจกรรมเปิดชั้นเรียนสาธิตการสอน ชั้น ป. 1 รูปแบบกิจกรรมแบบกลุ่มเรียนรู้ร่วมกันทั้งชั้น หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 กิจกรรมที่ 6 ในเรื่อง หาคู่ให้หนูหน่อย และชั้น ป.4 ใช้รูปแบบกิจกรรมแบบกลุ่มเรียนรู้ร่วมกันทั้งชั้น หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 กิจกรรมที่ 4 เรื่องมาสร้างวงกลมกันเถอะ ซึ่งในแต่ละชั้นจะมีครูผู้สอน 1 คน และครูผู้สังเกตุการสอนอีก 1 คน โดยใช้กระดานแม่เหล็กเป็นสื่อการสอน เนื้อหาสาระ ทักษะ กระบวนการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที่ต้องการจะเน้นในสถานการณ์ปัญหาปลายเปิดของแต่หน่วยการเรียนรู้ ซึ่งทำให้นักเรียนชั้น ป. 1 สามารถจับคู่สิ่งของที่มีจำนวนเท่ากันได้อย่างถูกต้อง และนักเรียนชั้น ป. 4 สามารถเรียนรู้วิธีการสร้างวงกลมตามขนาดที่กำหนดได้หลากหลายรูปแบบได้ตามเป้าหมายของบทเรียน รวมทั้งให้นักเรียนนำเสนอแนวคิดต่อชั้นเรียนและสรุปบทเรียนตลอดจนมีการสะท้อนผลหลังจากหมดหน่วยการเรียน โดยมีโรงเรียนบ้านโนนแสนคำ หนองศาลา นำโดยนายสมรักษ์ พรมมาสุข ผอ.โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ หนองศาลา ซึ่งเป็นโรงเรียนแกนนำมาเป็นวิทยากรพี่เลี้ยง นายสุพรรณ ห่อทรัพย์ ผอ.โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูที่เข้าร่วมโครงการ 17 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 90 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้(อ่านต่อ)
นายพลกฤต บุตรอุดม ภาพ/ข่าว

สพป.อย.2 รับมอบหนังสือแบบฝึกการใช้สูตรคูณโดยไม่ต้องท่องจำ “คณิตคิดเร็ว”

767211นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เป็นประธานรับมอบหนังสือแบบฝึกการใช้สูตรคูณโดยไม่ต้องท่องจำ “คณิตคิดเร็ว” จากกลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง ซึ่งประกอบด้วยบริษัทไทยร่วมใจน้ำมันพืช จำกัด บริษัทน้ำมันบริโภคไทย จำกัด บริษัท ไทยร่วมใจโคราช จำกัด โดยนายประสพ สันติวัฒนา ประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง เป็นผู้มอบ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบางไทรวิทยา อำเภอบางไทร ในการนี้กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง มีโครงการร่วมใจเสริมสมองสู่ความเป็นเลิศ คณิตคิดเร็ว ได้จัดพิมพ์แบบฝึก “คณิตคิดเร็ว” ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของ น.ส.วัฒนา สุขราชกิจ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดหน้าต่างใน จำนวน 5,000 เล่ม มูลค่า 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อแจกฟรีให้โรงเรียนทั้งในเขตและต่างจังหวัด จำนวน 243 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนในสังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 จำนวน 181 โรงเรียน จำนวน 3,500 เล่ม และทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เพื่อพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โดยผ่านท่าน ดร.กฤติชี นุกูลกิจ ผู้รับสนองงาน จำนวน 300 เล่ม
วลี ชุมพร ภาพ/ข่าว(อ่านต่อ)

ผอ.สพม.36 เปิดการแข่งขันเครื่องบินจำลองวิทยุบังคับ

767158นายทองปอนด์ สาดอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดพร้อมให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าแข่งขันเครื่องบินจำลองวิทยุบังคับ “หนูน้อยเจ้าเวหา” ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ประจำปี 2558 ภาคเหนือ รอบคัดเลือก ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2558 ณ อาคารพลศึกษา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ทั้งนี้มีการถ่ายทอดสดโดย สถานีโทรทัศน์ ไทย PBS/แสงเดือน สันธิ/นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/สพม.36/ข่าว(อ่านต่อ)