เลขาธิการ กพฐ.ร่วมงานพิธีเปิดหลักสูตร”โตไปไม่โกง”พร้อมทั้งร่วมเสวนาหัวข้อ รวมพลังขับเคลื่อนเพื่อสร้างจิตสำนึกและคุณค่าความดี

IMG_9748_resizeนายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมงานพิธีเปิดหลักสูตร”โตไปไม่โกง”พร้อมทั้งร่วมเสวนาหัวข้อรวมพลังขับเคลื่อนเพื่อสร้างจิตสำนึกและคุณค่าความดี โดยเลขาธิการ กพฐ.ได้กล่าวตอนหนึ่งสรุปใจความได้ว่า”เราต้องปลูกฝังให้คนออกมาต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและต้องปลูกฝังให้เด็กของเราต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ในวันนี้ สพฐ.ในส่วนกลางได้จัดทำโครงการ สพฐ.ใสสะอาด และสพฐ.ใสสะอาดในเขตพื้นที่ฯ225เขตฯอีกทั้งยังมีโรงเรียนในครือข่ายอีก225โรงเรียน ซึ่งเรายังมีโครงการโรงเรียนสุจริตโดยการให้เด็กมีการพัฒนาในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต เรื่องของความมีวินัย โดยระบบนี้เราจะกระทำพร้อมกันสามหมื่นสองพันโรงเรียน” สำหรับพิธีเปิดหลักสูตร”โตไปไม่โกง”พร้อมทั้งร่วมเสวนาหัวข้อรวมพลังขับเคลื่อนเพื่อสร้างจิตสำนึกและคุณค่าความดีจัดขึ้น ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น3 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบัญฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(อ่านต่อ)

รมช.ศธ.ตรวจเยี่ยมโรงเรียน สพฐ. ใน จ.เชียงใหม่

768193รมช.ศธ.ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดสันกลางเหนือ อำเภอสันกำแพง และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ – พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดสันกลางเหนือ อำเภอสันกำแพง และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ อำเภอแม่ริม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2558(อ่านต่อ)

ผอ.โรงเรียนบ้านหัววัง รับมอบโรงเลี้ยงไก่และไก่ จำนวน ๑๕๐ ตัว ตามโครงการเลี้ยงไก่ไข่ ของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

767817นายเกษม คำศรี รอง สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ นายเสน่ห์ โสมนัส ผอ.โรงเรียนบ้านหัววัง รับมอบโรงเลี้ยงไก่และไก่ จำนวน ๑๕๐ ตัว ตามโครงการเลี้ยงไก่ไข่ ของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นโครงการอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน ซึ่งบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ได้คัดเลือกโรงเรียนทั่วประเทศ จำนวน ๒๕ โรงเรียนทั่วประเทศมอบ โรงเรียนและไก่ มูลค่าโรงเรียนละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท รวม ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยมุ่งหวังเพื่อแก้ปัญหาการขาดสารอาหารของเยาชนในถิ่นทุรกันดารและเป็นแนวทางการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีคุณศิริพร เดชสิงห์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาดพัฒนาธุรกิจ Food Service และ Ownbrond คุณวรวิทย์ จิตธรรม ผู้จัดการภาค ๗ บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และคุณจามร บูรณะ ผู้จัดการทั่วไป บริษัทแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาสุพรรณ ร่วมพิธีมอบในครั้งนี้…(ดูภาพ)

สพป.นศ.๑ จัดอบรมค่ายห้องเรียนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เยาวชน รักษ์พงไพร

767639สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑ จัดอบรมค่ายห้องเรียนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เยาวชน รักษ์พงไพร ระหว่างวันที่ ๑๘-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่านครศรีธรรมราช(อ่านต่อ)

สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ แข่งขันสมรรถนะความสามารถด้านทักษะภาษาไทยของนักเรียน

767498สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ แข่งขันสมรรถนะความสามารถด้านทักษะภาษาไทยของนักเรียน และเชิญชวนครูผู้สอนภาษาไทยส่งผลงานเขียนเรียงความคัดลายมือ ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ผลการแข่งขันที่นักเรียนเป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับประเทศ ดังนี้ (อ่านต่อ)

สพป.พิษณุโลก เขต 3 เยี่ยมบ้านนักเรียน

767488นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 เยี่ยมบ้าน เด็กหญิงณัฐวี หมู่ตา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม อ.พรหมพิราม มีมารดาชื่อ นางสาวจันทร์แรม รอดฝุ่น อายุ 34 ปี และมีพี่น้อง จำนวน 5 คน เด็กหญิงณัฐวี หมู่ตา เป็นคนโต อายุ 14 เรียนอยู่ ม.1 คนที่2 อยู่ ป.6 คนที่ 3 อยู่ ป.2 คนที่ 4 อยู่อนุบาล 2 ทั้ง 4 คน เรียนอยู่โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม และคนเล็ก อายุ 2 ขวบ 10 เดือน ณ บ้านเลขที่75/1 หมู่ 3 ต.หอกลอง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก(อ่านต่อ)

thongthae ภาพ/ข่าว