ผอ.โรงเรียนบ้านหัววัง รับมอบโรงเลี้ยงไก่และไก่ จำนวน ๑๕๐ ตัว ตามโครงการเลี้ยงไก่ไข่ ของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

767817นายเกษม คำศรี รอง สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ นายเสน่ห์ โสมนัส ผอ.โรงเรียนบ้านหัววัง รับมอบโรงเลี้ยงไก่และไก่ จำนวน ๑๕๐ ตัว ตามโครงการเลี้ยงไก่ไข่ ของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นโครงการอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน ซึ่งบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ได้คัดเลือกโรงเรียนทั่วประเทศ จำนวน ๒๕ โรงเรียนทั่วประเทศมอบ โรงเรียนและไก่ มูลค่าโรงเรียนละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท รวม ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยมุ่งหวังเพื่อแก้ปัญหาการขาดสารอาหารของเยาชนในถิ่นทุรกันดารและเป็นแนวทางการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีคุณศิริพร เดชสิงห์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาดพัฒนาธุรกิจ Food Service และ Ownbrond คุณวรวิทย์ จิตธรรม ผู้จัดการภาค ๗ บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และคุณจามร บูรณะ ผู้จัดการทั่วไป บริษัทแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาสุพรรณ ร่วมพิธีมอบในครั้งนี้…(ดูภาพ)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s