เลขาธิการ กพฐ.ร่วมงานพิธีเปิดหลักสูตร”โตไปไม่โกง”พร้อมทั้งร่วมเสวนาหัวข้อ รวมพลังขับเคลื่อนเพื่อสร้างจิตสำนึกและคุณค่าความดี

IMG_9748_resizeนายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมงานพิธีเปิดหลักสูตร”โตไปไม่โกง”พร้อมทั้งร่วมเสวนาหัวข้อรวมพลังขับเคลื่อนเพื่อสร้างจิตสำนึกและคุณค่าความดี โดยเลขาธิการ กพฐ.ได้กล่าวตอนหนึ่งสรุปใจความได้ว่า”เราต้องปลูกฝังให้คนออกมาต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและต้องปลูกฝังให้เด็กของเราต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ในวันนี้ สพฐ.ในส่วนกลางได้จัดทำโครงการ สพฐ.ใสสะอาด และสพฐ.ใสสะอาดในเขตพื้นที่ฯ225เขตฯอีกทั้งยังมีโรงเรียนในครือข่ายอีก225โรงเรียน ซึ่งเรายังมีโครงการโรงเรียนสุจริตโดยการให้เด็กมีการพัฒนาในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต เรื่องของความมีวินัย โดยระบบนี้เราจะกระทำพร้อมกันสามหมื่นสองพันโรงเรียน” สำหรับพิธีเปิดหลักสูตร”โตไปไม่โกง”พร้อมทั้งร่วมเสวนาหัวข้อรวมพลังขับเคลื่อนเพื่อสร้างจิตสำนึกและคุณค่าความดีจัดขึ้น ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น3 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบัญฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(อ่านต่อ)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s