สมาคมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาแห่งประเทศไทยมอบเงินสวัสดิการ

IMG_9693_resizeดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ.เป็นตัวแทน สพฐ.รับมอบเงินรายได้จากการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ซึ่งด้จัดการแข่งขันเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2558ซึ่งจัดโดยสมาคมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาแห่งประเทศไทย เป็นจำนวนเงิน 1,500,000บาทโดยได้รับมอบจากตัวแทนสมาคมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม สพฐ.4ชั้น2 กระทรวงศึกษาธิการ(ดูภาพ)

เลขาธิการ กพฐ. เยี่ยมคารวะศพและให้กะลังใจแด่ครอบครัว ผอ.สพม. เขต ๑๒

766629ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานสวดพระอภิธรรมงานบำเพ็ญกุศลศพนายจำเริญ รัตนบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒พร้อมคณะ ณ วัดเขาปรีดี อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช (อ่านต่อ)

เบญจมาศ มัฆนาโส นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ
รายงานข่าว/ภาพ

งานวันประวัติศาสตร์ไทยโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน

766526นายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการ จังหวัดพังงาเป็นประธาน เปิดงานวันประวัติศาสตร์ไทยโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน เพื่อรำลึกถึงสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรง ราชานุภาพ พระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทยและเพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนัก เห็นคุณค่าเกิดความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ไทยรวมทั้งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเกิดการเรียนรู้ที่ชัดเจนและจดจำได้นาน กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นทุกปี โดยมีการให้นักเรียนแสดงละครประวัติศาสตร์ สำหรับปีนี้ นักเรียนแสดงละครประวัติศาสตร์ เรื่อง “175 ปีกราภูงา” ซึ่งเป็นประวัติศาสตร์เมืองพังงาที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนเกาะปันหยีและเมืองพังงา รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชน(อ่านต่อ)

เรวดี… ภาพ / ข่าว

สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ จัดฝึกอบรม “ค่ายเยาวชน..รักษ์พงไพร” รุ่นที่ ๓

765560นายดุสิต เงินใส ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นประธานในพิธีเปิด ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร รุ่นที่ ๓ ณ ศูนย์การศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าถ้ำน้ำลอด อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนักเรียนที่เข้าค่ายจากโรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริและโรงเรียนบ้านวนาหลวง จำนวน ๖๐ คน ซึ่งจะจัดอบรมระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ โครงการดังกล่าว จะทำให้เยาวชนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ได้สัมผัสทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าด้วยประสบการณ์ตรงและที่สำคัญที่สุด ได้ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ +++ ธีรธิดา พรหมมาแบน ภาพ/ข่าว+++(อ่านต่อ)

ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมงานวันข้าวและชาวนา เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

766114นายไพบูลย์ พงศ์ทัศนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมงานวันข้าวและชาวนา ข้าวหอมไชยาคืนถิ่น ณ บ้านเลม็ด อำเภอำไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี วัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด้จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ตลอดจนเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูข้าวหอมไชยาให้คงอยู่และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้จักข้าวหอมไชยา ซึ่งเป็นข้าวพื้นเมืองของจังหวัดสุราษฎร์ธานี งานดังกล่าวจัดโดยกรมการข้าวร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานในพิธีโดยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.อภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย ในการนี้ นักเรียนโรงเรียนวัดจาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมงานโดยการแสดงโชว์มวยไชยา ด้วย(อ่านต่อ)
ภาพ/ข่าว ประยูร มาแสง ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

สพม.18 จัดแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน สพฐ. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

766052วันที่ 27 มิถุนายน 2558 นายสมศักดิ์ ทองเนียม ผอ.สพม.18 เป็นประธานเปิดการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน สพฐ. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ 12 พ.ศ.2558 ณ สนามโดมพลศึกษาโรงเรียนชลราษฎรอำรุง อ.เมือง จ.ชลบุรี โดย สพฐ.มอบหมายให้ สพม.18 จัดการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง รู้จักแพ้ รู้จักชนะ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา เสริมสร้างความสามัคคีเป็นหมู่คณะ และเพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง เข้าแข่งขันในระดับภูมิภาค มีผู้เข้าร่วมแข่งขัน 17 ทีม ชาย-หญิง รุ่นอายุ 13 ปี อายุ 15 ปี และอายุ 18 ปี งบประมาณจาก สพฐ. กรรมการตัดสินจากวิทยาลัยพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี (ลำดวน แสงมณี-ภาพ/ข่าว)(อ่านต่อ)

มอบแว่นสายตาให้นักเรียนสังกัด สพป.ชัยนาท

765797นางสาวศศิธร วงษ์เมตตา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ร่วมมอบแว่นสายตาให้กับนักเรียนในสังกัดที่มีความผิดปกติทางสายตา ตามโครงการ “Sight for kids – eye screening” โดยความร่วมมือระหว่างสโมสรไลออนส์ ภาค 310-A1 ที่หอประชุมโรงเรียนอนุบาลชัยนาท โดยมีนักเรียนในสังกัดได้รับมอบกว่า 200 คน takone ภาพ/ข่าว/พิมพ์(ดูภาพ)

สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประเมินความสามารถพื้นฐานด้านการอ่านออก-เขียนได้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ณ โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง

765454เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ดร.โชติพิพัฒน์ จุลมณีรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ประเมินความสามารถพื้นฐานด้านการอ่านออก-เขียนได้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ต้องขับเคลื่อน พัฒนาการศึกษา ที่เน้นความสำคัญการการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย โดยให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา อ่านออก-เขียนได้ ตามประกาศ “นโยบายปี 2558 เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้” และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่อจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 แล้วต้องอ่านออก-เขียนได้และมีมาตรการประเมินผลให้เป็นรูปธรรม และได้ร่วมพิธีการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงโทษของยาเสพติด “คนไทยหัวใจสีขาว ร่วมต้านยาเสพติด” ณ โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ(อ่านต่อ)

สพฐ.ระดมความคิดกำหนดทิศทางรับนักเรียนปี ๒๕๕๙ ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร

IMG_9590_resizeนายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาทิศทางการรับนักเรียน พร้อมมอบนโยบายทิศทางการรับนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๙ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร(อ่านต่อ)